APK auto Denkwolkje De APK kan altijd beter Spanje (vlag in landvorm) Spanje (vlag in landvorm) Spanje (vlag in landvorm)
Schroefsleutel (Baco)
Pijl naar links Pijl naar rechts

algemene periodieke keuring

Heel Nederland kent de RDW vooral van de Algemene Periodieke Keuring (APK). Wettelijk verplicht om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Door moderne toepassingen verandert de auto in de toekomst. De APK dus ook.

APK in 2012
APK in 2012
De APK kan altijd beter
De APK kan altijd beter
Uiteindelijk regelt de auto het helemaal zelf
Uiteindelijk regelt de auto het helemaal zelf
Una 'APK' porfavor
Una 'APK' porfavor
APK | de apk van nu | De APK kan altijd beter

De APK kan altijd beter

Steekproefcontroleur RDW bij garage

De RDW werkt continu aan de verbetering van de APK. Binnen de eigen gelederen en in samenwerking met andere partijen. Voor een structurele, gezamenlijke aanpak is in 2012 het programma Kwaliteit APK van start gegaan.

Steekproeven

In vergelijking met andere landen zit de Nederlandse APK en de uitvoering ervan goed in elkaar. De gestelde eisen zijn hoog en als daar niet aan wordt voldaan, volgen maatregelen. Elke dag neemt de RDW ongeveer 1.000 steekproeven om dat in de gaten te houden. In totaal zo’n 200.000 per jaar.


Naar de vorige pagina 1 van 3 Naar de volgende pagina
APK | de apk van nu | De APK kan altijd beter

Focus op keurmeesters

De sleutel van kwaliteitsverbetering ligt in de handen van de keurmeesters; zij zijn degenen die de APK uiteindelijk uitvoeren. Onder toeziend oog van de RDW, die hen volgt met een bonus-malussysteem. In het kader van het programma Kwaliteit APK wordt dit systeem aangepast om het misserpercentage omlaag te brengen.

Verdere verbetering

Volgens het streven mag bij maximaal 6,5% van de steekproefcontroles onder APK-keurmeesters een fout geconstateerd worden. In de praktijk ligt dat percentage iets hoger, op 8%. Op Europees niveau is dat nog steeds een uitstekende score. Maar het gaat hier om veiligheid. En dan kan het altijd beter. Daarom heeft de RDW samen met brancheorganisaties het programma Kwaliteit APK opgezet voor verdere verbetering.

Historische APK-info

Vier werkgroepen gingen aan de slag: Informatievoorziening, Opleiden, Examens/Toetsen en Toezicht. Dat heeft geleid tot een serie constateringen en maatregelen, die gefaseerd worden ingevoerd. Of al zijn ingevoerd. Zoals het bieden van historische APK-info per specifiek merk, zodat keurmeesters snel de meest voorkomende afkeurpunten van een bepaald voertuig kunnen inzien. Ook zijn de exameneisen al aangescherpt, waardoor het niveau van de keurmeesters zal stijgen.


Naar de vorige pagina 2 van 3 Naar de volgende pagina
APK | de apk van nu | De APK kan altijd beter

Informatie en eenvoud

De RDW faciliteert ook vooral, met informatie. Op dit moment inventariseert de RDW de e-mailadressen van alle 25.000 keurmeesters, zodat ze snel en persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht van wijzigingen en andere aandachtspunten. En door alles zo eenvoudig mogelijk te maken. Want er komt nogal wat kijken bij een APK. Bij elke keuring moeten 140 controlepunten worden nagelopen. Eén punt gemist en er is al sprake van een ‘misser’. Dat stelt het misserpercentage wellicht in een ander perspectief.

Alleen maar beter

Er zal enige tijd overheen gaan, voordat de maatregelen daadwerkelijk verschil laten zien. Ook omdat het aantal steekproeven bij de minder presterende bedrijven zal stijgen als gevolg van het verscherpt bonus-malussysteem. Ondertussen verbetert de kwaliteit van de APK wel. En wordt het alleen maar beter.


Naar de vorige pagina 3 van 3 Naar de volgende pagina
APK | de apk van de toekomst | uiteindelijk regelt de
auto het helemaal zelf

Uiteindelijk regelt de auto het helemaal zelf

Uiteindelijk regelt de auto het allemaal zelf

Europa heeft steeds meer invloed en de techniek staat voor vrijwel niets meer. De APK zoals we die nu kennen, zou er over een aantal jaren wel eens heel anders uit kunnen zien. Sterker nog: ‘Ik geloof dat de huidige, handmatig technische APK grotendeels gaat verdwijnen.’ De APK van de toekomst volgens Hens Peeters Weem, manager APK.


Naar de vorige pagina 1 van 3 Naar de volgende pagina
APK | de apk van de toekomst | uiteindelijk regelt de
auto het helemaal zelf

Weer een stap verder

‘Zodra Brussel een beslissing neemt, zijn we weer een stap verder in de harmonisatie. Met dezelfde regels, gelijke keuringsrapporten, vergelijkbare apparatuur en keurmeesters van hetzelfde niveau. Voor Nederland verandert er dan overigens niet zo veel. Wij hebben ons vanaf de eerste richtlijn in 1996 aan alle regelgeving gehouden. De RDW zit dan ook in elke werkgroep; wij hebben het beleid mede vormgegeven en staan er helemaal achter. Technisch gezien is de regelgeving vanuit Brussel al redelijk gedetailleerd. Als je je daaraan houdt, is er nog maar weinig ruimte om als land zelf iets te doen.’

Niet meer naar de keuring

Volgens Hens hoeven landen op termijn hoe dan ook veel minder te doen. Dan regelen auto’s het helemaal zelf. ‘De auto gaat zelf alle belangrijke functies monitoren. Dat doet hij nu al deels. En we gebruiken al het motormanagementsysteem om tijdens de APK de emissie vast te stellen. Maar dat kan nog vele stapjes verder. In eerste instantie zal het aantal te controleren aspecten afnemen. Totdat de auto in de verre toekomst waarschijnlijk helemaal niet meer naar de keuring hoeft. Of hooguit voor een paar controlepunten. Verder houdt de elektronica het zelf in de gaten. En zo voldoet een auto continu aan de regels. Staat hij continu in voor de verkeersveiligheid. Daarmee zal de rol van de RDW dus veranderen en zullen we meer controleren op systemen en bestuurders.’


Naar de vorige pagina 2 van 3 Naar de volgende pagina
APK | de apk van de toekomst | uiteindelijk regelt de
auto het helemaal zelf

Toekomstbeeld

Met de driverless car kunnen we mogelijk helemaal achterover gaan leunen in de auto. Het filmpje Toyota fun Vii biedt een kijkje in de toekomst.


Naar de vorige pagina 3 van 3 Naar de volgende pagina
APK | de apk van nu | Verplichte EOBD-scan

Verplichte EOBD-scan

APK-keurmeester verricht EOBD-meting

Elk jaar stelt de RDW de keuringseisen en aanvullende technische voorschriften vast. Voor meer verkeersveiligheid én een beter milieu. In april 2012 is er een nieuw instrument aan de APK toegevoegd: de EOBD-scan, voluit European On Board Diagnostics scan. Deze scan draagt bij aan een schoner milieu en is toegevoegd aan de gebruikelijke uitlaatgastest.


Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
APK | de apk van nu | Verplichte EOBD-scan

Snelle check

Moderne auto's zijn uitgerust met een motormanagementsysteem dat er voor zorgt dat onder alle omstandigheden de juiste hoeveelheid brandstof wordt toegevoegd. Dit systeem is verplicht voorzien van een zelfdiagnose, het EOBD. De in het EOBD opgeslagen historie wordt gebruikt tijdens de APK. Een EOBD-uitleesapparaat geeft in een paar seconde aan wat de status van het EOBD is.

Uitlaatgastest

Is de conclusie van de scantool dat het motormanagementsysteem optimaal werkt en in een goede staat verkeert dan is de gebruikelijke uitlaatgastest overbodig. Geeft de scantool aan dat het systeem niet optimaal werkt dan zijn er twee mogelijkheden. Bij een klein gebrek wordt de controle vervolgd met een uitlaatgastest. Afhankelijk van het resultaat van de uitlaatgastest wordt de auto goed- of afgekeurd. Is er een groter gebrek aanwezig dan zal het voertuig direct afgekeurd worden.

Auto’s van na 2005

De EOBD-scan wordt toegepast bij auto’s die na 31 december 2005 voor het eerst in gebruik zijn genomen. De scan is verplicht voor benzinevoertuigen, dieselvoertuigen en hybride voertuigen.


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina
APK | de apk in spanje | una ‘apk’ por favor

Una ‘apk’ por favorKaart Spanje met locaties APK-stations

Onder de Spaanse zon rijden veel auto's met een Nederlands kenteken. Niet alleen van vakantiegangers, ook van overwinteraars en mensen die er een tweede huis hebben. Juist voor díe mensen heeft de RDW een nieuwe service. Sinds 15 oktober 2012 kunnen zij, bij wijze van proef, hun APK in Spanje laten doen. De proef gaat 6 jaar duren, na 2 jaar is er een tussenevaluatie. Pakt de evaluatie goed uit, dan kunnen Nederlandse voertuigen in méér Europese landen naar de APK. En vice versa.

Minder verspilling

Het keuren van Nederlandse auto's in Spanje, en straks wellicht ook in andere EU-landen, is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het scheelt automobilisten die in het buitenland verblijven veel tijd en geld, want zij hoeven niet meer speciaal voor de APK naar Nederland te rijden. Daarbij is de reductie van CO2-uitstoot mooi meegenomen.

Net als in Nederland

De RDW biedt de Spaanse APK samen met een aantal erkende Spaanse keuringsbedrijven aan. Het gaat om bedrijven in de populaire vakantiegebieden – te herkennen aan het RDW-schild dat ook bij Nederlandse APK-bedrijven hangt. De procedure is net als in Nederland; de auto's en aanhangers krijgen zelfs een Nederlands keuringsrapport. En wanneer alles in orde is, melden de Spaanse keurmeesters de voertuigen af in het Nederlandse voertuigregister.

In lijn met EU en ISO 9001

De garagebedrijven die door de RDW zijn geselecteerd voor de APK van Nederlandse voertuigen, wijken niet af van de Nederlandse APK-bedrijven. Ze werken conform de Europese regelgeving en in lijn met ISO 9001. De minieme nationale verschillen die er zijn, mogen geen naam hebben en vallen bovendien buiten de verplichte onderdelen van de Europese APK. Veiligheid staat voorop, ook in Spanje.


Spaanse APK-stations


Alicante
Keuringsbedrijf APPLUS
Polígono Industrial Pla de la Vallonga
Calle 5, n5
03006 Alicante
Telefoon: 965 107 977


Barcelona
Keuringsbedrijf CERTIO
Estació ITV B22. St. Cugat
C/ Amposta, 2. Pol. Ind. St. Mamet
08190 Cugat del Vallès
Telefoon: 902 790 791


Benidorm
Keuringsbedrijf APPLUS
Av . de la Comunidad Valenciana s/n
03503 Benidorm
Telefoon: 966 831 102


Marbella
Keuringsbedrijf VEIASA
Polígono Industrial
San Pedro de Alcántara
29570 Marbella
Telefoon: 902 575 757


Motril
Keuringsbedrijf VEIASA
Ctra. Almería
Km. 1,3
18600 Motril
Telefoon: 902 575 757


Sevilla
Keuringsbedrijf VEIASA
Polígono Industrial El Pino
C/ Pino Central, parcela 16-18C.P.
41016 Sevilla
Telefoon: 902 575 757