Pijl naar links Pijl naar rechts

digitaal

Naast het verkeer op de weg maakt de RDW zich ook sterk voor het verkeer van informatie. Informatieverkeer tussen overheid en burger, overheid en branche en tussen landen onderling. Digitalisering biedt daartoe vele mogelijkheden.

Elektronische identiteit
Elektronische identiteit
Trots afscheid van de berichtenbox
Trots afscheid van de berichtenbox
Open voertuigdata
Open voertuigdata
Kijken kijken en dan pas kopen
Kijken kijken en dan pas kopen
Rapid open data competitie
Rapid open data competitie
digitaal | de digitale overheid | Chip op de horizon: eID

Chip op de horizon: eID

eID: de digitale sleutel Langzaam maar zeker komt-ie dichterbij: het eID. Om mogelijk te maken dat in 2015 de RDW dienstverleningsprocessen zijn gedigitaliseerd, is het nodig een elektronische identiteit met een hoog betrouwbaarheidsniveau te hebben, een eID-hoog. Aan dit eID wordt door de RDW samen met andere overheidsorganisaties hard gewerkt. Elektronische identiteiten zijn voor de RDW erg belangrijk. Voor digitale dienstverlening wil je immers van personen weten: wie ben je (authenticatie) en wat mag je (autorisatie). Hiervoor zijn elektronische identiteiten nodig. Een voorbeeld is het DigiD. Om verdere digitalisering van processen, diensten en informatieverstrekking mogelijk te maken, is een eID met een hoog betrouwbaarheidsniveau een must, vindt ook de RDW.


Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
digitaal | de digitale overheid | Chip op de horizon: eID

Beveiligingsniveau

In het voorjaar van 2012 bracht de RDW samen met een aantal overheidsorganisaties een werkbezoek aan Berlijn, om te leren van het Duitse eID. Na deze reis hebben deze overheidsorganisaties – verzameld in een Stuurgroep én een Werkgroep eID – onderzocht hoe een eID kan worden vormgegeven en gerealiseerd. Marije Stam, senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen bij de RDW, is lid van de Werkgroep eID. Zij legt uit: ‘Voor digitale dienstverlening en informatieverstrekking vanuit de overheid aan burgers zijn de bestaande elektronische identiteiten niet helemaal toekomstvast. Een eID met een hoog betrouwbaarheidsniveau is dus hard nodig.’

Alle opties bekijken

In 2012 zijn verschillende mogelijkheden onderzocht, bijvoorbeeld: moet het een aparte kaart worden of kan een chip op bestaande kaarten (zoals het paspoort en het rijbewijs) worden geplaatst. Stam: 'We laten echt alle opties de revue passeren, want dit is een belangrijk onderwerp. Omdat het niet nodig is om opnieuw het wiel uit te vinden, kijken we ook nadrukkelijk naar goede voorbeelden in andere landen.'

Verder in 2013

Het gaat om het vinden van de juiste balans. ‘Aan de ene kant moet het eID snel, simpel en makkelijk te gebruiken zijn. Aan de andere kant moet het natuurlijk ook zo veilig en betrouwbaar mogelijk zijn. We zetten in 2013 door.'


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina
digitaal | open data | enthousiasme over open voertuigdata

Enthousiasme over open voertuigdata

Open harde schijf als symbool open data

In haar streven naar transparantie, biedt de overheid steeds meer informatie digitaal aan. Hiermee voldoet zij aan de Europese richtlijn Public Sector Information (PSI) en aan de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De RDW gaat in deze ontwikkeling mee met een zogeheten Open Data-strategie.

Proef

In 2012 is een proef gestart met Open Voertuigdata. Deze proef moet de RDW duidelijk maken welke effecten het gratis verstrekken van niet-gevoelige, technische voertuiginformatie heeft; zowel binnen als buiten de RDW, voor bestaande én nieuwe klanten.

Geen inkomstenverlies

Senior adviseur Martine van Heijnsbergen is na de eerste kwartaalevaluatie ronduit enthousiast. Zij ziet geen daling van de betaalde informatieverstrekking. ‘Ik vermoed dat dit komt doordat de betaalde data actueler zijn en met meer service en zekerheid worden aangereikt.’ Wél ziet zij dat er op grote schaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om gratis informatie te krijgen. ‘Zo'n 1.400 gebruikers – bedrijven en particulieren – hebben samen miljoenen gegevens opgevraagd. Met de nieuwe dienstverlening bedienen we duidelijk een nieuwe doelgroep.’


Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
digitaal | open data | enthousiasme over open voertuigdata

Rapid Open Data competitie

Een deel van het succes is te verklaren uit de Rapid Open Data competitie die de RDW uitschreef. Martine: ‘We hebben deze competitie uitgeschreven om marktpartijen te stimuleren iets creatiefs en bruikbaars met de data te doen. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat de burger er profijt van heeft. Er zijn in totaal tien apps ontwikkeld, die allemaal gebruikmaken van onze data. Een van deze apps –Steekmaat.nl – geeft autobezitters een overzicht van alle autotypes die dezelfde wielmaat hebben. Het voordeel daarvan is dat zij een nieuwe auto kunnen kiezen op basis van de set winterbanden die ze al hebben, of de oude set kunnen aanbieden onder vermelding van geschikte andere merken. De winnende app is iVoertuig, van New Nexus Mobile. Deze app geeft snel alle feiten, trends en cijfers van het Nederlandse voertuigpark weer op de iPhone. Alle ingezonden apps zijn verrassend handig en leuk.’

Kwaliteitsverbetering

De RDW heeft zelf ook voordeel van de Open Data-strategie: het verhoogt de kwaliteit van de gegevens. Martine: ‘Onzuiverheden die in onze databestanden voorkomen, worden door het publiek direct ontdekt en aan ons gemeld. Wij kunnen ze dan onderzoeken en herstellen. Dat is echt een groot winstpunt.’

Markt

Een minpuntje is er overigens ook: commerciële informatie-providers zien de RDW als marktverstoorder. Martine: ‘Er zijn hierover pittige gesprekken gevoerd, maar dit is toch echt de richting die we met z'n allen op gaan. De PSI en de Wob schrijven het voor. In het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bepaald dat niet-gevoelige gegevens per 1 januari 2015 openbaar moeten zijn. De uitdaging ligt bij de markt om zich hier op voor te bereiden en hun businessmodel op deze trend aan te passen.’


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina
digitaal | de digitale overheid | Trots afscheid van de
Berichtenbox

Trots afscheid van de berichtenbox

Fictieve berichtenbox

Als burger kun je allerlei zaken met overheidsinstanties uitwisselen via de Berichtenbox. De Berichtenbox vervangt papieren post en is snel, veilig en milieuvriendelijk. Via DigiD heb je toegang tot de Berichtenbox. Elk nieuw bericht wordt aangekondigd met een e-mail.

Ontwikkeling

De RDW ontwikkelde de Berichtenbox in 2010. In eerste instantie voor de eigen organisatie, het UWV en de SVB. Later kwamen daar de Belastingdienst en een aantal gemeenten bij.


Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
digitaal | de digitale overheid | Trots afscheid van de
Berichtenbox

Overgedragen aan Logius

In 2012 droeg de RDW het 'eigendom' van de Berichtenbox over aan Logius, de organisatie die gemeenschappelijke voorzieningen beheert voor de digitale overheid. Vol trots. Want in de periode vóór de overdracht is een begin gemaakt met opschaling van de Berichtenbox van 400.000 naar 7 miljoen gebruikers, zodat de Belastingdienst de Berichtenbox in 2013 kan gebruiken voor het versturen van het formulier Toeslagen.

Klein aantal taken behouden

De RDW is nu niet meer verantwoordelijk voor verdere uitbreiding, financiering en doorontwikkeling van de Berichtenbox. Deze taken liggen bij de nieuwe eigenaar. Het zenden van de e-mails bij een nieuw bericht (notificatie) en het beheer van alle e-mailadressen is door Logius uitbesteed aan een externe marktpartij. De RDW blijft nog wel zorgen voor de opslag en de ontsluiting van het berichtenverkeer.


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina
digitaal | open data | Kijken, kijken en dan pas kopen

Kijken, kijken en dan pas kopen

Leuke auto gezien op internet of bij de dealer? Op de rdw App en op ovi.rdw.nl kunnen consumenten zelf op basis van het kenteken verschillende voertuiggegevens checken, waaronder de APK-datum, technische gegevens, verzekeringsinformatie en diefstalregistratie.

Recall

Via de website van de RDW kunnen particulieren sinds 1 november 2012 zelf opzoeken of er op een bepaald voertuig of voertuigonderdeel een terugroepactie (recall) van toepassing is. Zo zorgen we samen voor nog meer veiligheid op de weg.


digitaal | open data | Rapid open data competitie

Rapid open data competitie

Winnaars van de Rapid Open Data-competitie

Met een app met een compleet aanbod aan voertuiginformatie is New Nexus Mobile uit Tynaarlo op zaterdag 13 oktober winnaar geworden van de RDW Rapid Open Data Competition. iVoertuig maakt het eenvoudig om het Nederlandse wagenpark niet alleen op kenteken, maar ook op andere zoeksleutels te doorzoeken.

Winnaar

‘Een prachtige professionele iPhone app die snel alle feiten, trends en cijfers van het Nederlandse voertuigpark geeft’, aldus het juryrapport. ‘Hij heeft een fraaie interface en is bijzonder snel.’ Namens New Nexus Mobile nam Richard Tapper tijdens de Hackathon in Rotterdam een cheque van 3000 euro in ontvangst.


Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
digitaal | open data | Rapid open data competitie

iVoertuig

Met iVoertuig kan de gebruiker door diverse zoeksleutels te gebruiken zijn individuele informatiebehoefte invullen. Bijvoorbeeld hoeveel verschillende typen voertuigen in Nederland rondrijden, hoeveel voertuigen op elektriciteit rijden en hoeveel gele Lada’s er in Nederland zijn tenaamgesteld. Verder zijn van alle voertuigen de actuele gegevens te raadplegen.

Nieuw, gratis kanaal

iVoertuig is gemaakt op basis van de open voertuigdata die de RDW sinds 20 september 2012 aan de markt beschikbaar heeft gesteld. Open Voertuigdata is een nieuw, gratis kanaal om voertuiginformatie te delen. Daarmee geeft de RDW de voertuiginformatie, die het uit hoofde van zijn publieke taak verzamelt, ter beschikking aan de maatschappij. Het initiatief sluit aan op Nederlands en Europees beleid om overheidsgegevens als open data beschikbaar te stellen.

Innovatie stimuleren

Met Open Data wil de RDW de ontwikkeling van innoverende diensten stimuleren. Meer transparantie en inzicht in gegevens kunnen daarnaast leiden tot een zuiverdere registratie. De competitie is een stimulans voor ontwikkelaars om de mogelijkheden van open voertuigdata te onderzoeken.

Meer informatie

Meer over Open Voertuigdata en de competitie vindt u op de pagina Voertuiggegevens als open data toegankelijk.


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina