Auto Sterren Antenne Boom Boom Boom
Verkeerslicht
Portret
Pijl naar links Pijl naar rechts
EU
ROPA

20% van de inwoners van de Europese Unie woont vlakbij een landsgrens. Dat vereist een vergaande afstemming en samenwerking tussen de verschillende lidstaten. In veel gevallen neemt de RDW het voortouw.

20  miljoeninformatieuitwisselingen
20 miljoen informatieuitwisselingen
Auto meeverhuizen over de grens
Auto meeverhuizen over de grens
De kaarten op tafel
De kaarten op tafel
Door rood in heel Europa
Door rood in heel Europa
Gevraagd en ongevraagd advies
Gevraagd en ongevraagd advies
europa | europese transportinformatie | 20 miljoen
informatie-uitwisselingen

20 miljoen informatie-uitwisselingen

Via EUCARIS (EUropean CAR and driving license Information System) wisselen nu zestien lidstaten technische voertuiggegevens en rijbewijsinformatie uit – in 2012 ruim 20 miljoen keer, een verdubbeling ten opzichte van 2011. De RDW is op dit moment beheerder van EUCARIS en leverde in 2012 de systeemspecificaties aan alle 27 deelnemende EU-landen.


europa | europese herregistratie | auto meeverhuizen over de grens
Jolanda Terpstra (RDW)

Auto meeverhuizen over de grens

‘Als je een auto vanuit Nederland wilt uitvoeren naar het buitenland, is het papierwerk dat daarbij komt kijken een grote bron van frustratie. Daar wordt echt over geklaagd. Het is goed dat we dit proces van herregistratie in Europa verbeteren.’ Aan het woord is Jolanda Terpstra, senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen van de RDW. Zij heeft zich in 2012 sterk gemaakt voor heldere EU-regels rond de zogeheten herregistratie van voertuigen.

In- en uitvoer

Een auto verhuizen over de grens kost enorm veel tijd. ‘Elk land regelt de in- en uitvoer van voertuigen nog op zijn eigen manier. De verplichtingen voor de eigenaar van een auto zijn niet helder. De regels zijn zo lastig en verschillend, dat iemand die over de grens verhuist, enorm veel tijd kwijt is met de invoer of uitvoer van zijn auto,’ zegt Jolanda. ‘In het ene land kan een voertuig worden geweigerd, terwijl in een ander land hetzelfde voertuig zonder problemen een nieuw kenteken krijgt.’

Maanden onderhandelen

Jolanda zit aan tafel bij de Europese onderhandelingen en adviseert samen met een deskundig RDW-team het ministerie van Infrastructuur en Milieu: ‘De Europese Commissie heeft in 2012 de concept-richtlijn gemaakt. Nu praten we met alle 27 EU-landen over de details en de definitieve richtlijn. Eén keer in de zes weken reizen we af naar Brussel voor dit dossier; we verwachten dat de richtlijn er tegen eind 2013 ligt.’


Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
europa | europese herregistratie | auto meeverhuizen over de grens

Overal op dezelfde manier checken

Europese harmonisatie van het registratieproces, dat is een pittige klus. Over welke onderwerpen moeten Nederland en de andere EU-landen zoal overeenstemming bereiken? Jolanda licht toe: ‘In heel Europa moeten voertuiggegevens op precies dezelfde manier digitaal geregistreerd en aangeleverd worden aan EUCARIS, de Europese standaard voor gegevensuitwisseling. We willen bijvoorbeeld dat een voertuig op ieder Europees keuringsstation op precies dezelfde manier wordt gecheckt. En de eisen aan de documenten die je overhandigt moeten overal gelijk zijn.’

Goed voor Nederland

Nederland heeft zelf zijn zaakjes op orde, de internationale kentekenregistratie is goed geregeld. Moeten we dan zoveel moeite stoppen in uniforme afspraken? ‘Jazeker,’ zegt Jolanda, ‘want Nederlanders die naar het buitenland vertrekken moeten nu erg veel moeite doen om hun auto in het buitenland geregistreerd te krijgen. Eén uniform proces lost dat probleem op.’

Minder fraude

‘De nieuwe regels moeten het voor iedereen gemakkelijker maken en fraude terugdringen. Als het aan Nederland ligt, moeten we bij iedere registratiestap het voertuig kunnen zien en het chassisnummer kunnen controleren. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar voor sommige landen hoeft dat niet zo nodig. Wij willen dat wel, om fraude met het systeem tegen te gaan. We kunnen na de invoering van de nieuwe richtlijn veel sneller controleren of iemand zijn auto heeft afgemeld in een ander land, of dat iemand een auto heeft omgebouwd.’


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina
europa | europese milieubeleidsvorming | de kaarten op tafel

De kaarten op tafel

Digitale wegenkaart van Nederland

De Europese Unie streeft ernaar om alle ruimtelijke informatie (geo-informatie) te ontsluiten via één uniforme standaard. De Europese richtlijn Inspire is om die reden in het leven geroepen: deze richtlijn helpt om de kwaliteit en beschikbaarheid van geo-informatie te verbeteren. Inspire staat voor Infrastructure for Spatial Information in the European Community.

Exceptionele transporten

De RDW moest er in 2012 voor zorgen dat alle Nederlandse beperkingen rond zogenaamde ‘exceptionele transporten’ voldeden aan de Inspire-richtlijnen. Dat is gelukt. Dat betekent dat voor ons wegennet nu alle transportbeperkingen voor exceptioneel transport – in lengte, hoogte, breedte en gewicht – beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn gekoppeld aan een Europese standaard; landen die deze standaard gebruiken, kunnen de gegevens eenvoudig inzien en hergebruiken.


Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
europa | europese milieubeleidsvorming | de kaarten op tafel

Handig de route plannen

Als elk EU-land deze gegevens op dezelfde manier uitwisselt, wordt het bovendien veel eenvoudiger om grensoverschrijdende routes te maken voor exceptioneel transport. En de EU kan deze gegevens gebruiken als basis voor een effectiever milieu- en infrastructuurbeleid.

Digitale kaart bij de jaarontheffing

Nederland loopt vaak voorop bij dit soort ontwikkelingen en heeft meteen een extra stap gezet. In 2012 is een digitale kaart ontwikkeld op de website dwo.rdw.nl met alle wegen én hun (beperkte) toegankelijkheid voor exceptioneel transport. Waar een vervoerder eerst met handboeken op pad moest om zijn route te plannen, krijgt hij nu bij zijn jaarontheffing meteen toegang tot de digitale kaart en kan hij de route eenvoudig online bekijken. De RDW heeft ook een e-learningmodule gemaakt om met de digitale kaart te leren werken.


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina
europa | europese transportinformatie |
door rood in heel europa

Door rood in heel europa

Verkeersagent raadpleegt het systeem EUCARIS

Vanaf eind 2013 wordt het systeem EUCARIS gebruikt voor de digitale uitwisseling van verkeersovertredingen binnen Europa. De RDW is op dit moment beheerder van EUCARIS en leverde in 2012 de systeemspecificaties aan alle 27 deelnemende EU-landen. Die kunnen nu aan de slag om gegevens rond overtredingen voor heel Europa beschikbaar te stellen.


Naar de vorige pagina 1 van 3 Naar de volgende pagina
europa | europese transportinformatie |
door rood in heel europa

Logo EUCARIS

Wat is de rol van de RDW bij EUCARIS?

Idske Dijkstra, senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen: ‘Via EUCARIS zijn gegevens uit de centrale registraties van EU-lidstaten digitaal uitwisselbaar. Het gaat dan om gegevens over voertuigen, rijbewijzen en andere transportgerelateerde data. Wij voeren het secretariaat namens alle lidstaten die op EUCARIS zijn aangesloten. We leggen de afspraken rond EUCARIS vast, bewaken de juridische basis en beheren de financiën. We zijn daarnaast óók de partij die de afspraken technisch uitvoert en het ICT-systeem beheert.’

Wat is een wapenfeit uit 2012?

Idske: ‘Dankzij afspraken die we in 2011 en 2012 gemaakt hebben, wordt het in 2013 mogelijk om bijvoorbeeld snelheidsovertredingen van buitenlanders in Nederland effectiever te beboeten. De politie hoeft geen aanhoudingen meer te verrichten, maar kan via EUCARIS de eigenaargegevens van een ‘geflitst’ voertuig opvragen. Ook de gegevens van tachograafkaarten, transportondernemingen, transportmanagers en overtredingen door transportondernemingen kunnen inmiddels via EUCARIS worden uitgewisseld.’


Naar de vorige pagina 2 van 3 Naar de volgende pagina
europa | europese transportinformatie |
door rood in heel europa

Hoe controleerde de politie tot nu toe?

Jan ten Hengel, relatiemanager Politie bij de RDW: ‘Handhaving van overtredingen die op camera stonden vastgelegd, was vaak niet mogelijk. Simpelweg omdat de juridische basis ontbrak. We hadden wel bilaterale regelingen met Duitsland, België en Zwitserland. Maar Europees was het niet goed geregeld. Nu wel, via de Cross-Borderrichtlijn van de EU. Deze richtlijn is de basis voor de gegevensuitwisseling geworden.’

Hoe gaat dat in de praktijk?

Jan: ‘De politie hoeft niet apart contact op te nemen met de politie in een ander EU-land. Ze zoekt de gegevens op via EUCARIS en ziet meteen wie als eigenaar of houder bij het voertuig staat geregistreerd. Op basis van die gegevens kan de politie overtredingen beboeten. Dat is straks mogelijk voor 8 soorten verkeersovertredingen.’

Welke voordelen heeft dit systeem?

Idske: ‘We kunnen meer gegevens verwerken en dat op een manier die uiteindelijk goedkoper is dan nu. Camera’s van snelheidscontroles worden door de politie automatisch uitgelezen en de bijbehorende gegevens worden via EUCARIS snel geraadpleegd in andere landen. Voor voertuigeigenaren is dat misschien niet altijd prettig, je valt sneller en vaker door de mand. Het is wel eerlijker en op die manier worden alle burgers in Europa op dezelfde manier behandeld, waar ze ook rijden.’


Naar de vorige pagina 3 van 3 Naar de volgende pagina
europa | europese visie | gevraagd en ongevraagd advies

Gevraagd en ongevraagd advies

Vlag Europese Unie

20% van de inwoners binnen de EU woont binnen 50 kilometer van een landsgrens. 110 miljoen mensen dus, die volgens de Europese regels vrij heen en weer mogen reizen over de grens. Net als miljoenen vakantiegangers en zakelijke reizigers. Om dat soepel te laten verlopen, zijn er tal van afspraken binnen Europa. De RDW speelt een belangrijke rol binnen de Europese overleggen en zorgt ervoor dat de afspraken helder en uitvoerbaar zijn.


Voorop in Europa

De RDW volgt de ontwikkelingen in Europa op de voet. Over duizend-en-één dingen maakt Brussel afspraken via wet- en regelgeving. Om daar namens Nederland invloed op uit te oefenen, moet een organisatie als de RDW weten wat er speelt rond onderwerpen als kentekenregistratie, APK en internationale uitwisseling van gegevens. Vanaf de eerste overleggen tot en met de laatste onderhandelingen. De RDW deelt kennis met de branche en met zusterorganisaties in Europa en drukt op belangrijke momenten een stempel op de internationale besluitvorming.
Naar de vorige pagina 1 van 3 Naar de volgende pagina
europa | europese visie | gevraagd en ongevraagd advies

EU-agenda

De RDW werkt met een eigen EU-agenda. Zodra de Europese Commissie (EC) start met de voorbereiding van nieuwe wetgeving, komt de RDW in actie. Die bepaalt samen met het verantwoordelijke ministerie welke positie ons land in zal nemen in de gesprekken over een nieuwe wet.

Public affairs

Sinds de invoering van een nieuwe werkwijze in 2012 volgt de RDW een dossier tot in detail. De RDW voert een actief public affairs-beleid en adviseert op belangrijke momenten over de opzet en uitvoering van een wet. Gevraagd of ongevraagd.

Lange adem

De aanpassing van Europese wetten is een lang proces. Of het nu gaat om een nieuwe Europese APK-wet, privacyregels rond de registratie of afspraken met de transportbranche: alles gebeurt zorgvuldig en is een kwestie van een lange adem. De voorbereiding van een wet door de Commissie kan enkele jaren duren. De uiteindelijke onderhandelingen tussen landen en het Europees Parlement nog minstens een jaar. Namens Nederland behartigt het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de RDW de belangen. De RDW stemt dit goed af met andere departementen en branchepartners zoals BOVAG en TLN (Transport en Logistiek Nederland).


Naar de vorige pagina 2 van 3 Naar de volgende pagina
europa | europese visie | gevraagd en ongevraagd advies

EUCARIS

Nederland is een klein land, maar heeft toch een belangrijke stem in Europa als het gaat over infrastructuur en voertuigregistratie. Nederland is de secretaris van EUCARIS, EUropean CAR and driving license Information System, voor bijna alle EU-landen hét standaard registratiesysteem geworden. Soms worden nog andere systemen gebruikt, maar de meeste gegevensuitwisseling loopt via EUCARIS. Zo kunnen landen – veel gemakkelijker dan voorheen – gegevens digitaal uitwisselen en inzien.


Naar de vorige pagina 3 van 3 Naar de volgende pagina