U bevindt zich hier: Balans & Exploitatie | Exploitatie
Balans
Exploitatie

Exploitatie

Het jaar 2012 heeft voor de RDW een goed financieel resultaat opgeleverd. Het complete wettelijk jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring, vindt u op http://jaarverslag.rdw.nl

Exploitatierekening 2012
(alle bedragen x 1.000 euro)​
Realisatie 2012​ Begroot 2012 ​Realisatie 2011

Bedrijfsopbrengsten​

Typekeuringen​ 17.766​ 16.518 ​15.412
Ontheffingen​ 3.673​ 3.700​ 3.708​
Erkenningregelingen VT​ 27.724​ 29.540 28.587​
Erkenningregelingen R&I​ 7.936​ 7.729​ 7.809​
Kentekenonderzoeken​ 10.358​ 12.250​ 11.814​
Periodieke keuringen​ 3.699​ 3.870​ 3.815​
Informatieverstrekking​ 4.863​ 6.182​ 5.911​
Afgifte rijbewijzen​ 14.584​ 15.133​ 17.987​
Afgifte documenten​ 84.140​ 84.629​ 87.947​
Opgedragen taken​ 7.445​ 6.346​ 2.836​
Overige inkomsten​ 4.103​ 3.470​ 8.875​
186.291​ 189.367​ 194.701​

Bedrijfslasten​

Variabele kosten
Variabele kosten​ 8.266​ 8.459​ ​9.902
Handelingsvergoeding​ 12.629​ 13.766 13.705​
Personele kosten
Salarissen/wachtgelden​ 94.205​ 89.579​ 89.139​
Externe inhuur op formatieplaatsen​ 5.504​ 4.964​ 5.885​
Externe inhuur projecten​ 16.552​ 15.594​ 16.157​
Overige P-kosten​ 4.240​ 4.869​ 2.786​
Algemene kosten
Overige kosten​ 13.664​ 14.466​ 12.860​
Onderhoudskosten​ 9.306​ 9.674​ 10.815​
Huisvestigingskosten​ ​5.508 5.622​ 5.602​
Vervoerskosten​ 7.252​ 7.329​ 6.833​
Projectkosten
Projectkosten​ 2.473​ 9.800​ 6.731​
Projectkosten (de)activeren​ (451)​ (1.000) 1.541​
Afschrijving zelfontwikkelde software​ 406​ 558​ 404​
Afschijvingskosten
Afschrijving materieel actief​ 5.523​ 6.442​ 6.354​
Afschrijving koopsoftware​ 1.088​ 1.285​ 2.120​
Bijzondere baten en lasten -​ 4.757​
​186.165 191.407​ 195.591​

​Resultaat gewone bedrijfsuitoefening


126

(2.040)

(890)​

Financiële baten en lasten​

Interestbaten​ 148​ -​ 172​
Interestlasten​ (16)​ ​- ​(28)
132​ -​ 144​

Netto resultaat​

258​ (2.040)​ (746)​